Odstranění graffiti

nátěr je nanášen v několika vrstvách podle struktury povrchu