Výškové práce

čistíme vysokotlakou pistolí za použití aktivní čistící složky Flamil super 3